Concept development and vizualisation. Design and engineering. 3D-modelling.
Prototypes, production and marketing.
 

Konseptien kehitys ja visualisointi. Muotoilu ja suunnittelu. 3D-mallinnus.
Prototyypit, tuotannollistaminen ja markkinointi.

www.timotaipalus.com >>>

 

Copyright © 2007 Creatium